پیام خود را بنویسید
فهرست آثار

فهرست آثار

فروش کتاب

فروش کتاب

کتاب های ا لکترونیک

کتاب‌های الکترونیک

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

لیست آخرین کتب منتشر شده

بانک بذر خاک جهت احیا مراتع و جنگلها و کنترل علف هرز مزارع، بوم شناسی و روشهای اندازه گیری روشهای احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه ها مدیریت توامان جریان مواد و زمانبندی درسیستم های تولید کتاب اتصالات یونیورسال (پیشینه، انواع، کاربرد و مدلسازی) ویرایش و مهندسی ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی روش‌های تشخیص آزمایشگاهی در ویروس‌شناسی: اصول و روش‌های عملی اثر ساختگاه بر رفتار لرزه‌ای زمین و سازه‌های ژئوتکنیکی پایان وبا از تئوری تا عمل مهندسی ابزار دقیق کانسارهای مس پورفیری ایران اصول و کاربردهای پیزوالکتریک آنتی بیوتیکی های بتالاکتام و مقاومت ها مقدمه ای بر مرور سیستماتیک تکامل فناوری ماشین‌های ابزار از دوران باستان تا پیدایش کنترل عددی مدیریت و کنترل سیلاب ذرت شیرین، رهیافت های به‌زراعی و به‌نژادی پژوهش در ترجمه و ترجمه همزمان مقدمه ای بر پایش پروفایلهای خطی مبانی دگرشکلی در زمینه ساخت حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی‌ها

لیست کتاب‌های دردست انتشار

مدل سازی و تحلیل زنجیره تامین بر اساس نظریه بازیها

مقدمه‌ای بر نظریه ارتجاعی مواد