سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی- اخبار و اطلاعیه ها
کتاب منِ تن آگین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/30 | 

 
این کتاب با نگاهی عمیق و پویا به موضوع پدیدآیی و تحول سازمان روانی در کانون بدن می پردازد. اگرچه ارتباط‌های روان تنی در بسیاری از متون مورد نظر قرار گرفته است؛ این کتاب با بهرگیری از دیدگاه های عمیق تحلیلی به توحید‌یافتگی تن و روان پرداخته است، که بسیار متفاوت از دیدگاه های سطحی‌نگر روان تنی است. در این کتاب از یک سو دیدگاه های روان تحلیل گران کودک مورد نظر قرارگرفته اند و از سوی دیگر از حوزه‌های جدید در علوم شناختی و روان درمانگری و یافته‌های علوم اعصاب شناختی استفاده شده است. تلاش این کتاب گسترش نگاه عمیق در تحلیل روانشناختی در میان دانش پژوهان رشته های روانشناسی و روانپزشکی است.
نادیده گرفتن بدن در بسیاری از متون روانشناختی مسئله بسیار مهمی است که در این کتاب در عرصه های مختلف به چالش کشیده شده است و حتی در مورد مداخلات و جراحی های زیبایی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید به سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی، به نشانی https://pub.modares.ac.ir/ مراجعه کنند.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی:
http://pub.modares.ac.ir/find-1.68.52.fa.html
برگشت به اصل مطلب