سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی- اخبار و اطلاعیه ها
کتاب «کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش های ورزشی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 


کارآفرینی، موضوعی است که در دهه‌های گذشته در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این راستا دولت‌ها برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه و رشد کارآفرینی تدوین و اجرایی کرده‌اند.

کارآفرینی در ورزش و نیز کارآفرینی ورزشی، دو واژه‌ای است که در پژوهش‌ها به کار رفته است. کارآفرینی ورزشی ایجاد و خلق ارزشِ ورزشی است، حال آنکه کارآفرینی در ورزش ایجاد ارزش به‌واسطه ورزش تلقی می‌شود که ممکن است هر صنعتی را شامل بشود.
آنچه که امروزه برای کارآفرینان و دوام عملکرد آنان در بازار مهم است، مدیریت صحیح منابع و در‌نظر‌گرفتن منافع نه‌تنها برای خود، بلکه برای ذینفعان (مشتریان، سهام‌داران و ...) و توجه به مسئولیت اجتماعی در ورزش است، زیرا که استمرار یک کسب‌و‌کار و یا یک شرکت کارآفرین تا حد زیادی به پذیرش محصولات آنان در جامعه بستگی دارد.
آنچه که کارآفرینی را در کشورهای توسعه‌‌یافته متمایز از کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه می‌کند، نوع اقتصاد درگیر در این کشورها است.
آموزش کارآفرینی امروزه موضوعی است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. استانداردهای لازم برای دروس تربیت بدنی و پرورش مهارت‌های لازم و آگاهی از نیازهای محیطی می‌تواند به ایجاد انگیزه‌های کارآفرینانه کمک کند و دانش‌آموختگان را برای ورود به دنیای کسب‌و‌کار علاقه‌مند سازد.
از‌این‌رو با توجه به استقبال بی‌نظیر اساتید و دانشجویان عزیز از این کتاب نگارندگان را بر این داشت که چاپ بعدی را هر چه زودتر در دسترس علاقهمندان قرار دهیم و برای چاپ‌های آینده سعی در تکمیل و اصلاحات علمی از منابع جدیدتر و پیشنهادهای عزیزان استفاده نماییم.
در این راستا نگارندگان از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما استادان محترم، دانشجویان و کارآفرینان استقبال می‌کنند.
 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی:
http://pub.modares.ac.ir/find-1.68.48.fa.html
برگشت به اصل مطلب