سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی- اخبار و اطلاعیه ها
کتاب «کاربرد زمین شناسی مهندسی در سدسازی (جلد اول و دوم)» تألیف آقای دکتر علی ارومیه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/12 | 

کتاب «کاربرد زمین شناسی مهندسی در سدسازی (جلد اول و دوم)» تألیف آقای دکتر علی ارومیه ای از سوی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس چاپ و منتشر شد.
زمین‌شناسی مهندسی به‌عنوان یک گرایش میان‌رشته‌ای نقش ارزنده در موفقیت و اجرای طرح‌های سدسازی دارد. کاربرد این گرایش در مراحل مختلف روند اجرای ساخت یک سد از جمله ارزیابی خصوصیات زمین‌شناسی ساختگاه، انتخاب نوع بدنه، بررسی مسئله آبگذری و پیشنهاد روش آب‌بندی مناسب و همچنین بررسی پایداری و ایمنی سدها دارد. ساختار کتاب در هفت فصل تنظیم شده است. در فصل اول به اهمیت سدسازی و ضرورت ساخت آن پرداخته شده است. در فصل دوم پیشینه سدسازی در ایران تا پایان دوره قاجاریه بررسی شده است. نقاط قوت و ضعف سدهای قدیمی و درس‌های که از آثار آنها آموخته شده، پرداخته شده است. فصل سوم انواع سدها و تقسیم‌بندی آنها از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده‌اند. در فصل چهارم عوامل زمین شناسی مؤثر در انتخاب ساختگاه سدها معرفی شده‌اند.
زمین‌شناسی مهندسی به‌عنوان یک گرایش میان‌رشته‌ای نقش ارزنده در موفقیت و اجرای طرح‌های سدسازی دارد. کاربرد این گرایش در مراحل مختلف روند اجرای ساخت یک سد از جمله ارزیابی خصوصیات زمین‌شناسی ساختگاه، انتخاب نوع بدنه، بررسی مسئله آبگذری و پیشنهاد روش آب‌بندی مناسب و همچنین بررسی پایداری و ایمنی سدها دارد. در فصل پنجم، نحوه انتخاب نوع سد بر مبنای شرایط ژئومورفولوژی و زمین‌شناسی ساختگاه بررسی شده‌اند. در فصل ششم روش‌های آب‌بندی و مقاوم‌سازی ساختگاه سدها معرفی و تشریح شده‌اند، درنهایت در فصل هفتم به عوامل مختلف مؤثر از دیدگاه زمین‌شناسی و غیره در گسیختگی و یا ناکامی عملکرد سدها پرداخته شده است.
 علاقمندان می توانند برای خرید این کتاب به سامانه کتاب انتشارات دانشگاه به آدرس  https://pub.modares.ac.ir/ مراجعه کنند. 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه کتاب مرکز نشر آثار علمی:
http://pub.modares.ac.ir/find-1.68.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب