پیام خود را بنویسید

قفسه‌های كتاب

:: حقوق 2 كتاب
:: علوم انسانی 22 كتاب
:: علوم پایه 12 كتاب
:: علوم پزشکی 16 كتاب
:: علوم ریاضی 4 كتاب
:: علوم زیستی 2 كتاب
:: فنی و مهندسی 6 كتاب
:: کشاورزی 8 كتاب
:: مدیریت و اقتصاد 6 كتاب
:: منابع طبیعی و علوم دریایی 13 كتاب
:: مهندسی برق و کامپیوتر 5 كتاب
:: مهندسی شیمی 6 كتاب
:: مهندسی صنایع و سیستم ها 8 كتاب
:: مهندسی عمران و محیط زیست 8 كتاب
:: مهندسی مکانیک 8 كتاب
:: هنر و معماری 10 كتاب
:: سایر 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: هیدرولیک سد
:: آمار فضایی و کاربردهای آن
:: ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد اول)
:: مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی
:: ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد دوم)
:: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول: مهندسی ترابری)
:: دینامیک ماسه های دریایی
:: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد دوم: مهندسی ترافیک)
:: اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی
:: مقدمه ای بر توربولانس

پر امتیازترین کتاب ها

:: ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا
:: آمار فضایی و کاربردهای آن
:: آنالیزهای فیلوژنی: اصول و عملیات
:: بدایع نگاری (تایپوگرافی اسماء متبرکه)
:: حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی
:: خدمات توسعه کسب و کار: مفاهیم و رهیافت ها
:: دینامیک ماسه های دریایی
:: راهنمای عملی برای روش های شبه طیفی
:: روش های جنگل شناسی و پرورش جنگل
:: زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان شناختی (تحقیق میدانی- اطلس زبانی)

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: مقدمه ای بر مرور سیستماتیک


 نویسنده/مترجم: دیوید گوگ، سندی الیور، جیمز توماس
 قیمت: 750000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: مهندسی پلاستیک


 نویسنده/مترجم: آر. جی کرافورد
 قیمت: 720000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.28
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: مهندسی بیوشیمی


 نویسنده/مترجم: شیگئوکاتو، فومیتاکی یوشیدا
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.28
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد دوم: مهندسی ترافیک)


 نویسنده/مترجم: دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال
 قیمت: 770000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 299
  Buy
  :: مبانی منطق و روش شناسی (چاپ چهارم)


 نویسنده/مترجم: دکتر لطف الله نبوی
 قیمت: 430000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 1000
  Buy
  :: مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی


 نویسنده/مترجم: دکتر بیژن رنجبر، دکتر حسین نادری منش، دکتر خسرو خلیفه
 قیمت: 480000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.55
 موجودی انبار: 999
  Buy
  :: مبانی دگر شکلی در زمین ساخت


 نویسنده/مترجم: دکتر علی یساقی
 قیمت: 540000 ریال
 امتیاز کاربران: 1.2
 موجودی انبار: 299
  Buy
  :: مدیریت توام جریان مواد و زمان بندی در محیط های ساخت و تولید


 نویسنده/مترجم: دکتر نسیم نهاوندی و دکتر محمد عباسیان
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 1.2
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: مشاوره در مامایی و بهداشت باروری


 نویسنده/مترجم: دکتر می نور لمیعیان، دکتر شاداب شاه علی
 قیمت: 550000 ریال
 امتیاز کاربران: 1.2
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: نشانه- معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی (چاپ دوم)


 نویسنده/مترجم: حمید‌رضا شعیری
 قیمت: 280000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش‌های ورزشی


 نویسنده/مترجم: دکتر محمد احسانی، دکتر زینب مندعلی‌زاده
 قیمت: 450000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: پژوهش در ترجمه و ترجمه همزمان


 نویسنده/مترجم: کلودیا وی، انجللی، برایان جیمز بائر
 قیمت: 840000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: پایداری و کنترل سیستم های قدرت (جلد دوم)


 نویسنده/مترجم: دکتر حسین سیفی و دکتر علی خاکی صدیق
 قیمت: 600000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: 1000
  Buy
  :: آنالیز مواد: مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی


 نویسنده/مترجم: یانگ لنگ
 قیمت: 600000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: آنتی بیوتیک های بتالاکتام و مقاومت ها


 نویسنده/مترجم: شهین نجار پیرایه
 قیمت: 600000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: آنتی بادی‌های پلی کلونال و منوکلونال (از تولید تا کاربرد)


 نویسنده/مترجم: دکتر فاطمه رهبری زاده با همکاری دکتر فاطمه رحیمی جمنانی، دکتر داود احمدوند، دکتر احمد اسماعیلی
 قیمت: 450000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: بیوتکنولوژی صنعتی


 نویسنده/مترجم: دکتر سیدعباس شجاع الساداتی، دکتر محمد علی اسداللهی
 قیمت: 550000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 999
  Buy
  :: تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی (چاپ دوم)


 نویسنده/مترجم: دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو
 قیمت: 520000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت (چاپ دوم)


 نویسنده/مترجم: دکتر محمود مهرمحمدی
 قیمت: 650000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: روش های تحلیلی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای


 نویسنده/مترجم: دکتر ژین هائو وانگ، دکتر راینر فوم هوفه
 قیمت: 850000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: زمین شناسی مهندسی پیشرفته


 نویسنده/مترجم: دکتر علی ارومیه ای
 قیمت: 800000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: سیستم های غیرخطی (جلد اول - تحلیل)


 نویسنده/مترجم: حسن خلیل
 قیمت: 700000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: شیوه نامۀ ویرایش دانشگاه تربیت مدرس


 نویسنده/مترجم: دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری
 قیمت: 270000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: طراحی شهری (خیابان و میدان)


 نویسنده/مترجم: کلیف موتین
 قیمت: 580000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 10
  Buy
  :: موتورهای درون سوز و روش عیب یابی آنها با تحلیل ارتعاش


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامحسن نجفی، دکتر سید اشکان موسویان، مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 250
  Buy
  :: مقدمه ای بر امواج آبی ناشی از باد


 نویسنده/مترجم: دکتر سید علی آزرم سا
 قیمت: 550000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: 299
  Buy
  :: مهندسی ابزار دقیق


 نویسنده/مترجم: دکتر یوسف حجت
 قیمت: 480000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.28
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول: مهندسی ترابری)


 نویسنده/مترجم: دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال
 قیمت: 550000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 483
  Buy
  :: میکروتکتونیک (چاپ سوم)


 نویسنده/مترجم: پروفسور سیس پاشیر، پروفسور رودولف ترو
 قیمت: 800000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: مبانی انجماد


 نویسنده/مترجم: دبلیو کورتز، دی. جی. فیشر
 قیمت: 560000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: مبانی جامعه شناسی زبان (چاپ دوم)


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا غفارثمر
 قیمت: 550000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.55
 موجودی انبار: 299
  Buy
  :: مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر زلزله


 نویسنده/مترجم: دکتر ناصر خاجی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 1.2
 موجودی انبار: 499
  Buy
  :: مدیریت راهبردی برند


 نویسنده/مترجم: دکتر پرویز احمدی، دکتر سهیلا خدامی
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 1.2
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: معماری سرآمد: دستور زبان معماری آینده ایران


 نویسنده/مترجم: محمد جواد مهدوی نژاد
 قیمت: 450000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: کنترل سیلاب


 نویسنده/مترجم: دکتر مهدی وفاخواه، دکتر علیرضا مقدم نیا
 قیمت: 550000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: کاربردهای چارچوب های فلز آلی و معرفی برخی از آن ها (چاپ دوم)


 نویسنده/مترجم: دکتر علی مرسلی
 قیمت: 650000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.36
 موجودی انبار: 277
  Buy
  :: پایداری و کنترل سیستم های قدرت (جلد اول)


 نویسنده/مترجم: پروفسور پرابها شانکار کندور
 قیمت: 950000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: 1000
  Buy
  :: آمار فضایی و کاربردهای آن


 نویسنده/مترجم: دکتر محسن محمدزاده
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 497
  Buy
  :: آنالیزهای فیلوژنی: اصول و عملیات


 نویسنده/مترجم: دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک
 قیمت: 450000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: آنتی بادی‌های پلی کلونال و منوکلونال (از تولید تا کاربرد)


 نویسنده/مترجم: دکتر فاطمه رهبری زاده، دکتر غلامرضا اسدی کرم، دکتر فاطمه رحیمی جمنانی
 قیمت: 360000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: اثر ساختگاه بر رفتار لرزه‌ای زمین و سازه‌های ژئوتکنیکی


 نویسنده/مترجم: دکتر علی کمک‌پناه و مهندس آیلین نوری
 قیمت: 750000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل


 نویسنده/مترجم: دکتر اسدالله کردنائیج
 قیمت: 700000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 999
  Buy
  :: تحلیل تقاضای حمل و نقل


 نویسنده/مترجم: ادیب کنفانی
 قیمت: 620000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: روش های آماری در علوم پزشکی (همراه با دستورهای نرم افزار SPSS)


 نویسنده/مترجم: محمدرضا مشکانی
 قیمت: 650000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: روش های دستگاهی در الکتروشیمی (چاپ سوم)


 نویسنده/مترجم: آر. گریف، آر. پیت، ال. ام. پتر و دی. پلتچر، ج. روبینسون
 قیمت: 750000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی (دوم)


 نویسنده/مترجم: دکتر جواد حاتمی، دکتر عیسی رضایی و دکتر مائده مالکی
 قیمت: ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: سیستم های غیرخطی (جلد دوم - طراحی و کنترل)


 نویسنده/مترجم: حسن خلیل
 قیمت: 650000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: طراحی شهری ( نقش و نگار؛ آرایه ها )


 نویسنده/مترجم: کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل؛
 قیمت: 560000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 150
  Buy
  :: مقدمه ای بر توربولانس


 نویسنده/مترجم: قاسم حیدری نژاد
 قیمت: 320000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 266
  Buy
  :: مکانیک سیالات پیشرفته


 نویسنده/مترجم: قاسم حیدری نژاد
 قیمت: 270000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 99
  Buy
صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1