پیام خود را بنویسید

قفسه‌های كتاب

:: حقوق 2 كتاب
:: علوم انسانی 22 كتاب
:: علوم پایه 12 كتاب
:: علوم پزشکی 17 كتاب
:: علوم ریاضی 4 كتاب
:: علوم زیستی 2 كتاب
:: فنی و مهندسی 6 كتاب
:: کشاورزی 8 كتاب
:: مدیریت و اقتصاد 6 كتاب
:: منابع طبیعی و علوم دریایی 13 كتاب
:: مهندسی برق و کامپیوتر 5 كتاب
:: مهندسی شیمی 6 كتاب
:: مهندسی صنایع و سیستم ها 8 كتاب
:: مهندسی عمران و محیط زیست 8 كتاب
:: مهندسی مکانیک 8 كتاب
:: هنر و معماری 10 كتاب
:: سایر 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: هیدرولیک سد
:: مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی
:: آمار فضایی و کاربردهای آن
:: ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد اول)
:: ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد دوم)
:: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول: مهندسی ترابری)
:: دینامیک ماسه های دریایی
:: مقدمه ای بر توربولانس
:: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد دوم: مهندسی ترافیک)
:: اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی

پر امتیازترین کتاب ها

:: ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا
:: آمار فضایی و کاربردهای آن
:: آنالیزهای فیلوژنی: اصول و عملیات
:: بدایع نگاری (تایپوگرافی اسماء متبرکه)
:: حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی
:: خدمات توسعه کسب و کار: مفاهیم و رهیافت ها
:: درامدی بر آموزشگری در آموزش عالی
:: دینامیک ماسه های دریایی
:: راهنمای عملی برای روش های شبه طیفی
:: روش های جنگل شناسی و پرورش جنگل

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول: مهندسی ترابری)


 نویسنده/مترجم: دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال
 قیمت: 550000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 482
  Buy
  :: مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر زلزله


 نویسنده/مترجم: دکتر ناصر خاجی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 499
  Buy
  :: تحلیل تقاضای حمل و نقل


 نویسنده/مترجم: ادیب کنفانی
 قیمت: 620000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 299
  Buy
  :: شکست و تغییر شکل مواد با نگاه ویژه به مکانیک سنگ


 نویسنده/مترجم: دکتر احمدعلی فخیمی، دکتر محمود یزدانی
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 10
  Buy
  :: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد دوم: مهندسی ترافیک)


 نویسنده/مترجم: دکتر سی. جوتین خیستی، دکتر بی. کنت لال
 قیمت: 770000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 299
  Buy
  :: اثر ساختگاه بر رفتار لرزه‌ای زمین و سازه‌های ژئوتکنیکی


 نویسنده/مترجم: دکتر علی کمک‌پناه و مهندس آیلین نوری
 قیمت: 750000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 300
  Buy
  :: تحلیل و طراحی حدی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید


 نویسنده/مترجم: دکتر حمید محرمی, دکتر علیرضا جهان پور
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 298
  Buy
  :: هیدرولیک سد


 نویسنده/مترجم: دی. ال. ویچر، و. هر. هگر
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 1.85
 موجودی انبار: 9
  Buy