پیام خود را بنویسید

قفسه‌های كتاب

:: حقوق 2 كتاب
:: علوم انسانی 22 كتاب
:: علوم پایه 12 كتاب
:: علوم پزشکی 17 كتاب
:: علوم ریاضی 4 كتاب
:: علوم زیستی 2 كتاب
:: فنی و مهندسی 6 كتاب
:: کشاورزی 8 كتاب
:: مدیریت و اقتصاد 6 كتاب
:: منابع طبیعی و علوم دریایی 13 كتاب
:: مهندسی برق و کامپیوتر 5 كتاب
:: مهندسی شیمی 6 كتاب
:: مهندسی صنایع و سیستم ها 8 كتاب
:: مهندسی عمران و محیط زیست 8 كتاب
:: مهندسی مکانیک 8 كتاب
:: هنر و معماری 10 كتاب
:: سایر 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: هیدرولیک سد
:: مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی
:: آمار فضایی و کاربردهای آن
:: ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد اول)
:: ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد دوم)
:: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول: مهندسی ترابری)
:: دینامیک ماسه های دریایی
:: مقدمه ای بر توربولانس
:: مهندسی ترابری و ترافیک (جلد دوم: مهندسی ترافیک)
:: اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی

پر امتیازترین کتاب ها

:: ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا
:: آمار فضایی و کاربردهای آن
:: آنالیزهای فیلوژنی: اصول و عملیات
:: بدایع نگاری (تایپوگرافی اسماء متبرکه)
:: حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی
:: خدمات توسعه کسب و کار: مفاهیم و رهیافت ها
:: درامدی بر آموزشگری در آموزش عالی
:: دینامیک ماسه های دریایی
:: راهنمای عملی برای روش های شبه طیفی
:: روش های جنگل شناسی و پرورش جنگل

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: پایداری و کنترل سیستم های قدرت (جلد اول)


 نویسنده/مترجم: پروفسور پرابها شانکار کندور
 قیمت: 950000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: 1000
  Buy
  :: حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی


 نویسنده/مترجم: دکتر پالیز عزمی، دکتر حامد صادقی
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 500
  Buy
  :: هستان نگاری: روش شناسی ها، ابزارها و زبان های توسعه


 نویسنده/مترجم: دکتر عباس آسوشه، شهره مهرسا، تکتم خطیبی، پریسا خاکشور سعادت
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 10
  Buy
  :: پایداری و کنترل سیستم های قدرت (جلد دوم)


 نویسنده/مترجم: دکتر حسین سیفی و دکتر علی خاکی صدیق
 قیمت: 600000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: 1000
  Buy
  :: تابع گرین و کاربردهای آن در تجزیه و‌ تحلیل سیستم‌ های با ابعاد نانو


 نویسنده/مترجم: دکتر داود فتحی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: 164
  Buy