پیام خود را بنویسید
کتاب‌هاى تازه
 Approaches and methods in teacher evaluation: global perspectives, local practice (ارزشیابی تربیت معلم)
 چرخش نخبگان قدرت در ایران 1398-1357
 نخبگان سیاسی پساانقلاب (تحلیل طبقاتی چرخش نخبگان در ایران.)
 اثر ساختگاه بر رفتار لرزه‌ای زمین و سازه‌های ژئوتکنیکی
 اصول روش های تشخیص آزمایشگاهی در ویروس شناسی پزشکی
 بوم شناسی بانک بذر خاک
 ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی
 طیف سنجی جرمی در بیوشیمی و بیوفیزیک
 تحلیل و مدل سازی اتصالات گاردان
 نفوذ در جامدات
 اصول و مبانی معاصرسازی
 بررسی تحلیلی و تطبیقی مصونیت پارلمانی از منظر حقوق کیفری
 بیوشیمی سرطان
 سلامت و پایداری آبخیز
 ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا
 حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها
 کنترل تطبیقی
    عنوان بخش کتاب
    حقوق  1
    علوم انسانی  23
    علوم پایه  14
    علوم پزشکی  21
    علوم ریاضی  6
    علوم زیستی  3
    فنی و مهندسی  6
    کشاورزی  8
    مدیریت و اقتصاد  6
    منابع طبیعی و علوم دریایی  16
    مهندسی برق و کامپیوتر  7
    مهندسی شیمی  9
    مهندسی صنایع و سیستم ها  8
    مهندسی عمران و محیط زیست  8
    مهندسی مکانیک  9
    هنر و معماری  12
    سایر  1
کتاب‌هاى برتر
 ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا
 آمار فضایی و کاربردهای آن
 آنالیز عددی برای علوم کاربردی
 بدایع نگاری (تایپوگرافی اسماء متبرکه)
 خدمات توسعه کسب و کار: مفاهیم و رهیافت ها
 دینامیک ماسه های دریایی
 راهنمای عملی برای روش های شبه طیفی
 زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان شناختی (تحقیق میدانی- اطلس زبانی)
 سیکل توربین گازی و کاربردهای آن در تولید انرژی الکتریکی
 شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته با Visual Slam (جلد اول: مقدماتی)
 شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته با Visual Slam (جلد دوم: پیشرفته)
 شکست و تغییر شکل مواد با نگاه ویژه به مکانیک سنگ
 فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست‌پزشکی (دو زبانه)
 مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تأمین؛ با تمرکز بر مدلسازی مذاکره بین شرکا
 مبانی نیروگاه
 مدیریت معاصر در ورزش
 منشأیابی رسوبات آبی در حوزه های آبخیز (مفاهیم، روش ها و فناوری های نوین)
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌