هنر و معماری


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   معماری سرآمد و مصرف هوشمندانه انرژی: رویکردی طراحی‌مبنا به مفاهیم معمارانه در فیزیک ساختمان
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر محمدجواد مهدوی‌‌نژاد   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1401   admin   Buy
 2   معماری سرآمد: دستور زبان معماری آینده ایران
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر محمدجواد مهدوی نژاد   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1401   admin   Buy
 3   تحلیلی بر مدیریت زمین شهری (مفاهیم، سیاست‌ها و رویکردها) با نگاهی به ایران
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر مریم رضائی   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1400   admin   Buy
 4   واکاوی گسست و گفتمان در شناخت هنر و معماری دویست ساله اخیر ایران
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر حسنعلی پورمند   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1399   admin   Buy
 5   اصول و مبانی معاصرسازی
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر محمدجواد مهدوی نژاد   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1399   admin   Buy
 6   انرژی و معماری سرآمد « درآمدی بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان »
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر محمدجواد مهدوی‌‌نژاد، دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر کاوان جوانرودی   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 7   ابعاد شهر پایدار
(عرضه شده برای فروش)
 
 پروفسور مایک جنکز، پروفسور کولین جونز   انتشارات دانشگاه   1398   admin   Buy
 8   روش های تحلیلی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر ژین هائو وانگ، دکتر راینر فوم هوفه   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 9   طراحی شهری ( نقش و نگار؛ آرایه ها )
(عرضه شده برای فروش)
 
 کلیف موتین، تانر اوچ، استیون تایزدل؛   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 10   طراحی شهری (خیابان و میدان)
(عرضه شده برای فروش)
 
 کلیف موتین   دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
صفحه 1 از 3
اولین
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌