علوم زیستی


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر بیژن رنجبر، دکتر حسین نادری منش، دکتر خسرو خلیفه   مرکز نشر آثار علمی   1402   admin   Buy
 2   ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر مجتبی خیام نکویی، محسن مردی، سعید کدخدایی، علی موحدی   مرکز نشر آثار علمی   1402   admin   Buy
 3   بیوشیمی - فیزیک
(عرضه شده برای فروش)
 
 آقای دکتر بیژن رنجبر، آقای دکتر خسرو خلیفه، خانم دکتر سیده اکرم شیردل   مرکز نشر آثار علمی   1402   admin   Buy
 4   لیگنان های گیاهی
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر محسن شریفی   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1399   admin   Buy
 5   آنالیزهای فیلوژنی: اصول و عملیات
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر شاهرخ کاظم‌پور و دکتر فریده محرک   دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
صفحه 1 از 1  
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌