علوم انسانی


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 11   انواع شعر عربی و سیر تطوّر آن (به همراه شرح و توضیح نمونه های شعری)
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر خلیل پروینی، دکتر سید فضل الله میرقادری   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1400   admin   Buy
 12   توانمندسازی روستایی ( اصول بنیادین، رهیافت ها، نظریه ها و تجارب)
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر وکیل حیدری ساربان   مرکز نشر آثار علمی   1400   admin   Buy
 13   تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر سید مهدی سجادی   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1400   admin   Buy
 14   مبانی جامعه شناسی زبان (چاپ دوم)
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر رضا غفارثمر   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 15   نشانه- معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی (چاپ دوم)
(عرضه شده برای فروش)
 
 حمید‌رضا شعیری   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 16   پژوهش در ترجمه و ترجمه همزمان
(عرضه شده برای فروش)
 
 کلودیا وی، انجللی، برایان جیمز بائر   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 17   ادبیات داستانی قدیم عربی
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر خلیل پروینی - دکتر هومن ناظمیان   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 18   تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی (چاپ دوم)
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر طاهره صادقلو   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 19   جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت (چاپ دوم)
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر محمود مهرمحمدی   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
 20   شیوه نامۀ ویرایش دانشگاه تربیت مدرس
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر ابراهیم خدایار، دکتر حسن ذوالفقاری   انتشارات دانشگاه تربیت مدرس   1398   admin   Buy
صفحه 2 از 7  
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌