علوم انسانی:


نخبگان سیاسی پساانقلاب تحلیل طبقاتی چرخش نخبگان در ایران
مولف دکتر علی ساعی
ناشر انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار 1400
نوبت چاپ اول تعداد صفحات 325
نوع جلد شومیز اندازه وزیری
قیمت پشت جلد 1400000 فهرست مطالب
معرفی کتاب

در این کتاب در باب تراکم قدرت درگروه محدودی از نخبگان سیاسی ایران با رویکرد طبقه محور داوری تجربی نقادانه ارائه شده است‌‌. دلالت مصداقی نخبگان سیاسی، رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران کابینه دولت موقت مهدی بازرگان تا دولت دوازدهم بعد از انقلاب1357 ایران است‌‌. در این نوشتار ابتدا مسئله پژوهش با عنوان «تراکم قدرت در ایران» فرموله شده است‌‌. در ادامه برای تبیین تئوریک مسئله تراکم قدرت، دستگاه نظری پژوهش حاضربرمبنای دوشرط علی طبقه اجتماعی نخبگان سیاسی و تجربه مناصب دولتی دارای قدرت برساخته شده است. این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی بر تحلیل ترکیبی استوار است که در اینجا این رویکرد ترکیبی از تحلیل متغیر محور و مورد محور است‌‌. بعد متغیر محور پژوهش حاضر ماهیت تطبیقی دارد‌‌. تحلیل مورد محور پژوهش ناظر بر رابطۀ مجموعه‌ای است که در اینجا تمرکز بر تحلیل روابط مجموعه‌ای شده است‌‌. در سطح تحلیل علی مورد محور، از علیت همایندی استفاده شده ­است.

میانگین امتیازات: 5
تعداد آرا: 2امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 1400000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى