پیام خود را بنویسید

مهندسی صنایع و سیستم ها: مهندسی صنایع و سیستم ها


مدیریت توام جریان مواد و زمان بندی در محیط های ساخت و تولید
مولف دکتر نسیم نهاوندی و دکتر محمد عباسیان مترجم -
ناشر انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار 1398
نوبت چاپ اول تعداد صفحات 286
قیمت پشت جلد 400000 ارسال کننده admin
نوع جلد شومیز اندازه وزیری
کد DOI کد دیویی 658/5
کد ال سی فایل کتاب
توضیح
در علم مدیریت جریان مواد، سیاست حاکم بر محیط ساخت و تولید از دو محور عمده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. محور اول این است که منابع تولیدی (اعم از منابع تولیدی محدود و نامحدود) چگونه کار کنند و محور دوم اینکه مواد اولیۀ خام با چه آهنگی وارد سیستم شوند. از سویی دیگر بر اساس مفهوم تئوری محدودیتها، یک منبع تولیدی محدود (گلوگاه) عبارت است از منبعی که مانع از عملکرد بهتر سیستم میشود. وجود منبع (منابع) گلوگاهی در یک سیستم ساخت و تولید سبب کاهش قابل ملاحظۀ بهرهوری آن سیستم میشود و شناسایی سریع و صحیح مکان (مکانهای) گلوگاه (گلوگاهها) میتواند منجر به افزایش نرخ تولید و کاهش هزینههای کل تولید شود.
در کتاب حاضر، روش‌های مدیریت جریان مواد، روشهای شناسایی منابع تولیدی محدود و همچنین مدیریت توأمان جریان مواد و زمان‌بندی در محیطهای ساخت و تولید مورد بحث قرار گرفته است و در طی آن با بهرهمندی از نتایج تجربیات علمی و عملی، به ارائه روش‌های جدید برای "مدیریت جریان مواد"، "شناسایی گلوگاه (گلوگاه‌ها)" و "مدیریت توأمان جریان مواد و زمان‌بندی" با هدف بهبود عملکرد در سیستم تولیدی پرداخته شده است. با توجه به اینکه در فرایند شناسایی منبع/ منابع گلوگاهی، اغلبِ روشهای مرسومِ شناسایی منابع گلوگاهی، فقط نقش ماشینهای پردازشگر را در نظر گرفته و از تأثیر اهداف سیستم به‌عنوان مهم‌ترین معیار/ معیارهایی که تصمیمگیرندگان درصدد بهبود آنها هستند غفلت میورزند؛ همین عامل سبب میشود که روشهای مذکور در برخی موارد منتج به نتایج متفاوتی از گلوگاه (گلوگاههای) شناسایی شده شوند. بر این اساس در خاتمۀ کتاب به ارائه روش جدیدی پرداخته شده است که طی آن علاوه بر نقش ماشینهای پردازشگر، نقش تابع/ توابع هدف مسئله را نیز در فرایند شناسایی منابع گلوگاهی دخالت میدهد.
کتاب حاضر یکی از معدود کتابهای تألیفی در حوزۀ مدیریت جریان مواد با تأکید بر عملیات منابع گلوگاهی و مدیریت توأم مدیریت جریان مواد و زمان‌بندی است. نگارندگان با بهرهمندی از تجربیات دهها سال تدریس دروسی نظیر برنامهریزی تولید پیشرفته در دانشگاههای تراز اول کشور و با توجه به خلأ ناشی از نبود منبعی جامع در خصوص مدیریت تولید منابع تولیدی محدود و نیز اهمیت این بحث در محیطهای واقعی ساخت و تولید کشور به این امر اهتمام ورزیدهاند.
امید است دانشجویان رشتههای مهندسی صنایع، مدیریت تولید و مدیریت صنعتی و نیز دیگر رشتههای مرتبط، با بهرهمندی از مجموعۀ حاضر بخشی از علم، دانش و مهارت مدیریت عملیات منابع تولیدی محدود (گلوگاهها) را در محیطهای صنعتی فرا گرفته و بتوانند راهبردهای مناسبی را با توجه به واقعیتهای کف کارگاهی موجود در این قبیل محیطها اتخاذ و به صاحبان این صنایع ارائه نمایند.
میانگین امتیازات:
تعداد آرا: 0امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 400000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى