پیام خود را بنویسید
کتاب‌هاى تازه
 کانسارهای مس پورفیری ایران
 پیشگیری و مدیریت حوادث مخازن مایعات هیدروکربنی
 موتورهای درون سوز و روش عیب یابی آنها با تحلیل ارتعاش
 سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی
 مبانی نظری در تحلیل های ارتجاعی و خمیری
 تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات
 روش های جنگل شناسی و پرورش جنگل
 بهینه یابی مورچگان و کاربردهای آن در سلامت
 مدیریت ایمنی پسماندهای مراکز بهداشتی - درمانی
 واکاوی گسست و گفتمان در شناخت هنر و معماری دویست ساله اخیر ایران
 هیدرومتالورژی اصول و کاربردها
 مدیریت اوقات فراغت و ورزش
 انواع شعر عربی و سیر تطوّر آن (طرحی نو در معرفی، شرح، تدریس و تحقق انواع شعر عربی)
 تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل
 ناحیۀ نوآوری شهری از نظریه تا عمل
 مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد دوم)
 مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)
    عنوان بخش کتاب
    حقوق  3
    علوم انسانی  23
    علوم پایه  15
    علوم پزشکی  22
    علوم ریاضی  6
    علوم زیستی  3
    فنی و مهندسی  7
    کشاورزی  9
    مدیریت و اقتصاد  6
    منابع طبیعی و علوم دریایی  16
    مهندسی برق و کامپیوتر  6
    مهندسی شیمی  8
    مهندسی صنایع و سیستم ها  8
    مهندسی عمران و محیط زیست  9
    مهندسی مکانیک  9
    هنر و معماری  14
    سایر  1
کتاب‌هاى برتر
 ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا
 آمار فضایی و کاربردهای آن
 آنالیز عددی برای علوم کاربردی
 بدایع نگاری (تایپوگرافی اسماء متبرکه)
 زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان شناختی (تحقیق میدانی- اطلس زبانی)
 سیکل توربین گازی و کاربردهای آن در تولید انرژی الکتریکی
 شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته با Visual Slam (جلد اول: مقدماتی)
 شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته با Visual Slam (جلد دوم: پیشرفته)
 شکست و تغییر شکل مواد با نگاه ویژه به مکانیک سنگ
 فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست‌پزشکی (دو زبانه)
 مبانی نیروگاه
 محدثات شیعه شرح حال بانوان راوی حدیث
 منشأیابی رسوبات آبی در حوزه های آبخیز (مفاهیم، روش ها و فناوری های نوین)
 مهرنگاری: تجلی معنوی، زیبایی بصری
 نفوذ در جامدات
 هستان نگاری: روش شناسی ها، ابزارها و زبان های توسعه
 کاشت و مراقبت درختان در فضای سبز شهری
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌