پیام خود را بنویسید
سامانه کتاب انتشارات- فرم ارسال اثر
راهنمای شروع ارسال اثر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  شما باید برای ارسال اثر مطابق مراحل زیر عمل کنید:

::  پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
::  دریافت کد اختصاصی برای هر اثر و تعیین مشخصات اثر
::  پر کردن فرم ارسال اثر و اطلاعات و مشخصات مربوطه
::  بررسی اثر در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
::  تایید نهایی اثر برای آغاز بررسی آن
AWT IMAGE  برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه کتاب انتشارات:
http://pub.modares.ac.ir/find.php?item=1.48.10.fa
برگشت به اصل مطلب