پیام خود را بنویسید
کتاب‌هاى تازه
 مدیریت توام جریان مواد و زمان بندی در محیط های ساخت و تولید
 مبانی دگر شکلی در زمین ساخت
 پژوهش در ترجمه و ترجمه همزمان
 آنتی بیوتیک های بتالاکتام و مقاومت ها
 مروری بر عفونت هلیکوباکتر پیلوری
 تکامل چرخ دنده ها و ماشین ابزارهای چرخ دنده تراشی
 مهندسی ابزار دقیق
 نانو شیمی سوپرامولکول ها
 تولید، بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت
 توانمندسازی روستایی ( اصول بنیادین، رهیافت ها، نظریه ها و تجارب)
 معیارهای طراحی شهری - محیطی آب کنار ( چاپ دوم با بازنگری)
 روش های ردیابی محصولات تراریخته
 تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی
 تحلیل تقاضای حمل و نقل
 تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل
 ذرت شیرین رهیافت های به زراعی و به نژادی
 روانکارها و گریس ها با پایه زیستی
    عنوان بخش کتاب
    حقوق  2
    علوم انسانی  27
    علوم پایه  15
    علوم پزشکی  21
    علوم ریاضی  7
    علوم زیستی  2
    فنی و مهندسی  7
    کشاورزی  12
    مدیریت و اقتصاد  8
    منابع طبیعی و علوم دریایی  12
    مهندسی برق و کامپیوتر  10
    مهندسی شیمی  5
    مهندسی صنایع و سیستم ها  5
    مهندسی عمران و محیط زیست  7
    مهندسی مکانیک  11
    هنر و معماری  12
    سایر  2
کتاب‌هاى برتر
 ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا
 افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان (راهنمای تشخیص)
 انتشار امواج رادیویی برای سیستم های بی سیم مدرن
 آمار فضایی و کاربردهای آن
 آنالیزهای فیلوژنی: اصول و عملیات
 آیین آینه: سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی
 بدایع نگاری (تایپوگرافی اسماء متبرکه)
 بیوشیمی فیزیک
 حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی
 خدمات توسعه کسب و کار: مفاهیم و رهیافت ها
 دستگاه های معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی (جلد دوم)
 دینامیک ماسه های دریایی
 راهنمای عملی برای روش های شبه طیفی
 روش های جنگل شناسی و پرورش جنگل
 زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان شناختی (تحقیق میدانی- اطلس زبانی)
 سازگاری هورمون و ورزش
 شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته با Visual Slam (جلد اول: مقدماتی)
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌